Linky

Práca s mládežou
Stránky Iuventy o dotáciách, podujatiach, podcastoch a mnohých iných témach súviasiacich s prácou s mládežou a pre mládež.

 

iuventa_linkyIUVENTA
Štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva SR. Venuje sa práci s mládežou mimo školy a rodiny a mládežníckej politike v SR a mimo nej

 

vyskummladeze_linkyData archív výskumov mládeže
Informácie o živote mladej generácie v slovenskej spoločnosti, aj mladých ľudí ako takých.

 

mladez_linkyRada mládeže Slovenska
Informačný portál pre mladých a všetkých, ktorí k nim majú blízko.

 

 

mssr_linkyMinisterstvo školstva SR
Oficiálne stránky Ministerstva školstva.

 

 

eurodesk-linkyEURODESK
Európska informačná sieť pre mladých

 

 

europsky_portal_linkyEurópsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe

Advertisement