ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY (ŽŠR)

CVČ – JUNIOR sa venuje podpore žiackych školských rád na stredných školách v našom kraji od roku 2005.
Svojimi vzdelávacími a metodickým aktivitami sa snažíme podporovať demokratickú samosprávu žiakov na školách, prispievame k neformálnemu vzdelávaniu členov a koordinátorov ŽŠR a rozvíjame ich osobnostné kompetencie.
Aktivity a stretnutia
Dokumenty a publikácie
Kontakty
Linky
Advertisement