ZOZNAM ADRIES

 

*AMAVET

*Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr

*Európsky portál pre mládež

*Európsky sociálny fond

*Infovek

*Iuventa

*Metodicko-pedagogické centrum

*Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

*Ministerstvo školstva

*Okresný úrad BB, odbor školstva

*OZ Veda pre mladých

*Rada mládeže Slovenska

*SAAIC

*SAŠŠ

*Školské výpočtové stredisko

*Ústav informácií a prognóz školstva

 

*CVČ, Havranské 9, BB

*CVČ Trend, Detva

*CVČ Iuvenes, Fiľakovo

*CVČ Cvrček, Kremnica

*CVČ Domček, Krupina

*CVČ Magnet, Lučenec

*CVČ Nová Baňa

*CVČ Relax, Rimavská Sobota

*CVČ Tornaľa

*CVČ Veľký Krtíš

*CVČ Domino, Zvolen

*CVČ Žiar nad Hronom

*CVČ Blesk, pri ZŠ, Slobody 2, Poltár

 

Ďalšie potrebné linky:

PREVENCIA ŠIKANOVANIA

Linka detskej istoty

Advertisement