Súťaže CVČ – JUNIOR

Pre deti a mládež prinášame aj športové aktivity, ktoré nie sú súčasťou programu školských športových súťaží. Naším cieľom je zvyšovať propagáciu športu a nových športových disciplín v rámci kraja, ako aj prezentovať oddelenie športu smerom ku školám zaujímavými formami športu.
Projekty odd. športu CVČ-JUNIOR v šk.roku 2020/2021

Propozície a výsledky podujatí budeme priebežne aktualizovať.

 

Advertisement