ŠPORT

Jednou z prioritných úloh oddelenia športu CVČ – JUNIOR je výchova a telesný rozvoj detí a mládeže. Snažíme sa o to, aby sme rôznorodými športovými súťažami, ako aj netradičnými športovými aktivitami mohli rozširovať pohybovú, zážitkovú a poznávaciu sféru života detí a mládeže.
Ďalšie informácie k jednotlivým športovým súťažiam nájdete na ďalších podstránkach oddelenia športu. 
Postupové súťaže
Súťaže CVČ – JUNIOR
Ponuka aktivít
 
Advertisement