STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

SOČ na stránkach Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Predsedníčka KK SOČ:
Ing. Danka Račková
Stredná odborná škola drevárska
Zvolen
danka.rackova@sosdrev.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jana Hrabovská
048/415 31 11 , kl. 20
hrabovska@juniorbb.sk

43. ročník SOČ (šk. rok 2020/2021)

V mesiaci október sa uskutočnili online konferencie SOČ, za jednotlivé kraje. Na stránke ŠIOV sú zverejnené videá z online konferencií: https://siov.sk/videogaleria/videogaleria-rok-2020/

Org. pokyny pre zabezpečenie 43. ročníka SOČ v BB kraji

INOVOVANÁ METODIKA SOČ z r. 2018

Dodatok k metodike SOC

Originalita práce SOČ

Skrátená forma písania SOČ

Štatistika SOČ

Prihláška_SOČ

Organizačný poriadok SOČ

Pozvánka – online konferencia

Oznam pre metodikov SOČ –  2.10.2020

Dňa 29.9.2020 sa uskutočnilo na SPŠ dopravnej vo Zvolene úvodné zasadnutie k Stredoškolskej odbornej činnosti za BB kraj.

SOČ    SOČ 1

42. ročník SOČ (šk. rok 2019/2020)

socm   

ZHODNOTENIE 42. ROČNÍKA SÚŤAZE SOČ:

V tomto školskom roku sa prehliadka súťaže SOČ na úrovni kraja aj celoštátneho kola uskutočnila netradične – dištančnou formou. Nik nebol na  takúto formu ani zvyknutý a určite ani pripravený. Situácia si to vyžiadala a museli sme sa s tým všetci vysporiadať: žiaci, učitelia – školitelia, metodici škôl, hodnotitelia aj samotní organizátori. Možno sa naozaj musíme vždy pripraviť aj na takéto možné riešenia, aby sme opäť neostali prekvapení. Zistili sme, že sa to aj „takto dá“.
Chcem všetkým zúčastneným žiakom, školám v mojom mene poďakovať za to, že sa do súťaže aj takouto formou zapojili, i keď každý v tejto forme určite nájde aj klady aj zápory.  Tento ročník súťaže už skončil, každý odbor pozná víťazov aj v celoštátnom kole a ešte raz chcem všetkým žiakom zo srdca pogratulovať k ich úspechu.
Výsledková listina celoštátneho kola 42.ročníka SOČ sa nachádza na stránke ŠIOV  https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

Ing. Danka Račková
predsedníčka KP SOČ
[15.5.2020]

DIŠTANČNOU FORMOU SA USKUTOČNILO KRAJSKÉ KOLO SOČ
Vzhľadom k terajšej situácii, ŠIOV, ako organizátor SOČ, navrhol náhradný postup (dištančnou formou) pre realizáciu krajských kôl SOČ a celoštátneho kola SOČ, ktorý následne podporil aj nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veľmi nás táto situácia mrzí, ale musíme sa prispôsobiť aj my, vzhľadom k tomu, že naši žiaci aj so svojimi vyučujúcimi sa pripravovali na súťaž, a nechceme ich sklamať. 
Odborné hodnotiace komisie do 14. 4. 2020 preštudovali žiacke práce.  Komisia po vzájomnej komunikácii (samozrejme na teraz možnými prostriedkami) určila poradie prác. Výsledky na prvých troch miestach v každom súťažnom odbore na tomto mieste zverejňujeme:
ico_pdf Výsledková listina Krajskej prehliadky SOČ – 42.ročník – Banskobystrický kraj
Ing. Danka Račková
predseda krajskej prehliadky SOČ
[16.4.2020]
Organizácia  dištančnej  formy  súťaže:
Metodikom SOČ:
ico_doc List metodikom na stiahnutie
ico_doc Organizačný pokyn SOČ – šk. rok 2019 – 20 dištančne JB

Porotcom SOČ:
ico_doc Organizačný pokyn SOČ – šk. rok 2019 – 20 dištančne JB
ico_doc  Pokyny pre porotcov – hodnotiteľov prác SOČ


   POSUN TERMÍNOV PRIHLASOVANIA A DORUČENIA PRÁC   !
   Termín do on-line prihlasovania SOČ sa predlžuje do 22. marca 2020.
­­­­­­­   Termín doručenia prác na SPŠ dopravnú vo Zvolene do 26. marca 2020.
   

Informácia o treťom ročníku úspešnej súťaže Zelený Andel o najlepší projekt SOČ
v oblasti ochrany a obnovy životného prostredia:
ico_doc  Zelený Andel

Vyhlásenie 42. ročníka SOČ 2019/20

OTP SOČ – 2019/20

Organizačný poriadok SOČ

Prihláška SOČ

Štatistika SOČ

OP KK SOČ BB 

INOVOVANÁ METODIKA SOČ 2018

Čestné vyhlásenie o originalite práce SOČ

Pozvánka – Porada metodikov SOČ 

Návratka – Porada metodikov SOČ

Skrátená verzia postupu písania práce SOČ

41. ročník SOČ (šk. rok 2018/2019)

VÝSLEDKOVÁ_LISTINA_ KP SOČ_2019

Súhlas – súťaže GDRP SIOV _vzor SOČ_ 2019

Návod na získanie nového hesla do online systému SOČ
pri jeho zabudnutí nájdete… tu


40. ročník SOČ (šk. rok 2017/2018)

Výsledková listina KP SOČ 2018

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

39. ročník SOČ (šk. rok 2016/2017)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

38. ročník SOČ (šk. rok 2015/16)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

37. ročník SOČ (šk. rok 2014/2015)

 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

36. ročník SOČ (šk. rok 2013/2014)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

35. ročník SOČ (šk.rok 2012/2013)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Advertisement