Školské športové postupové súťaže pre ZŠ a SŠ

Cieľom školských športových postupových súťaží pre ZŠ a SŠ je cieľavedomé zvyšovanie počtu pravidelne športujúcich detí a mládeže, formovanie ich trvalého vzťahu k tejto činnosti v záujme zvyšovania telesnej zdatnosti, posilňovania zdravia a formovania zdravého životného štýlu mladej generácie.

Propozície a výsledky

Propozície a výsledky budeme priebežne aktualizovať.

Advertisement