Online aktivity

Na tejto stránke nájdete našu aktuálnu ponuku online aktivít pre stredoškolákov. Okrem žiakov a žiačok ich môžu využívať aj učitelia/učiteľky na tvorbu či obohatenie vyučovania.
Ak máte návrhy či tipy k našim aktivitám (na čo sa zamerať, čo by vám pomohlo a pod.), budeme radi, ak nám dáte vedieť. Sme tu pre vás…

online WORKSHOPY

Inkluzia4WORKSHOP “HOVORME O INKLÚZII”
 • workshop o obsahu pojmu inklúzia
 • vedie k uvedomovaniu si odlišností v triede i v spoločnosti
 • podnecuje empatiu, rešpekt a porozumenie
 • v prípade záujmu o tento workshop kontaktujte Mgr. Gabrielu Seleckú

WORKSHOP “ABECEDA GENERÁCIÍ”
 • workshop o príčinách rozdielov medzi generáciami
 • pomáha porozumieť rozdielom a lepšie akceptovať generačné odlišnosti
 • skúma rôzne faktory rozdielnosti
 • workshop je vhodný aj pre pedagógov
 • termín workshopu bude stanovený na základe záujmu, ktorý vyjadrite v tomto formulári alebo kontaktujte Ing. Ondreja Strnáda

WORKSHOP “MÝTY A FAKTY”
 • workshop o dôležitosti vzdelania, kritického myslenia a vnútornej integrity pre kvalitný život
 • na známych mýtoch ukáže všeobecný sklon veriť určitým informáciám bez ohľadu na ich faktickú (ne)pravdivosť
 • predstaví nástroje a prístupy overovania si informácií
 • termín workshopu bude stanovený na základe záujmu, ktorý vyjadrite v tomto formulári alebo kontaktujte Ing. Ondreja Strnáda

Objav svoj talent-workshop 30..4
WORKSHOP “OBJAV SVOJ TALENT”
 • aktivity zamerané na víziu, stanovovanie cieľov, objavenie svojho talentu, osobný rozvoj, pracovný pohovor, …
 • termín workshopu bude stanovený na základe záujmu, ktorý vyjadrite v tomto formulári alebo kontaktujte Mgr. Žanetu Bursovú

online KVÍZY

KVÍZ “Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU…”banner - Z kazdeho rozku trosku
 • náučno-zábavný kvíz z rôznych oblastí (hudba, film, šport, geografia …)
 • ak vás niektorá oblasť zaujme, siahnite po literatúre, kde sa dočítate viac

mozgosrdce-bannerKVÍZ “STE EMOČNE INTELIGENTNÍ ? “
 • anonymný kvíz vám poodhalí pravdu o kľúčovom faktore vašej úspešnosti v živote
 • s teoretickým úvodom
 • vo výsledkoch zobrazí doplňujúce informácie a články

AIDS-bannerKVÍZ “HIV / AIDS”
 • osvetovo – “testovací” kvíz o problematike HIV a AIDS
 • od základných informácií po zložitejšie otázky o tejto stále nevyliečiteľnej chorobe
 • o rôznych typoch prenosu a možnostiach ochrany

KVÍZ “COVID 19 A IMUNITA”COVID-kviz2
 • náš 2. kvíz na (ne)populárnu tému COVID-19
 • zameriava sa na osvetu, prevenciu a niektoré otázky imunity

kviz-slovencinaKVÍZ “SLOVENČINA NA SLOVÍČKO …”
 • krátky kvíz je pozvánkou na preopakovanie a precvičenie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry
 • pre žiakov gymnázií a stredných škôl v BBSK každý rok organizujeme korešpondenčnú súťaž s obdobnou tematikou (pre viac informácií kontaktujte Janku Hrabovskú)

Kviz-Kade-tade po BBSKKVÍZ “KADE – TADE PO BANSKOBYSTRICKOM KRAJI …”
 • zameraný na zaujímavosti BBSK
 • po odoslaní odpovedí zobrazí doplňujúce informácie
 • je súčasťou nášho neformálneho prezenčného vzdelávania – viac info tu

banner-Kade tadeKVÍZ “KADE – TADE PO BYSTRICI”
 • kvíz zameraný na históriu, kultúru a pamiatky mesta
 • po odoslaní odpovedí zobrazí doplňujúce informácie
 • možnosť pre skupiny stredoškolákov dozvedieť sa viac – v podobe neformálneho workshopu v centre mesta

banner-kvíz-KZKVÍZ O KLIMATICKEJ ZMENE s doplňujúcimi materiálmi
 • kvíz o stave klímy Zeme a možných riešeniach
 • súčasťou je doplňujúce info k téme a zdroje informácií
 • možnosť pre učiteľov vytvoriť si kópiu kvízu na vaše úpravy pre potreby vašej triedy
 • návrhy tematických videí v slovenskom jazyku

KVÍZ TOKYOolymp.kviz-banner1maly
KIN-BALL KVÍZ
PRAVIDLÁ ATLETIKY – KVÍZ

KVÍZ ANTIDOPING

OLYMPIJSKÝ KVÍZ #2
OLYMPIJSKÝ KVÍZ #1
 • v týchto kvízoch si môžete otestovať svoje vedomosti z oblasti športu a olympizmu
 • kvíz je možné robiť súťažným spôsobom – skupine či triede zašlete link na kvíz vo vopred dohodnutom čase, pričom kvíz robia všetci naraz a naraz sa dozvedia o svojom prípadnom umiestnení na popredných miestach

banner-koronaKVÍZ  “OTESTUJ SVOJE VEDOMOSTI O COVID-19”
 • aktualizovný kvíz vytvorený z oficiálnych informačných zdrojov (WHO, NCZI)
 • zameriava sa na mýty a fakty súvisiace s aktuálnou pandémiou

online CVIČENIA

Kvalitné nové videá s rôznymi zostavami cvičení na doma i von pre športovcov aj nešportovcov.
Cvičenia s JunioromZOSTAVY CVIČENÍ
 

ostatné ONLINE aktivity

Banner-Show Your TalentKONFERENCIA PROGRAMU “SHOW YOUR TALENT”
 • 11. júna 2020 prebehla online konferencia 2. ročníka programu Show Your Talent
 • čo tento úspešný program pre mladých ľudí prinesie v budúcnosti, sa dozviete v zázname z konferencie
 • všeobecné informácie o programe nájdete tu

STRETNUTIE “DOBRÝ PRÍKLAD”banner-Dobry_priklad-online
 • pre členky a členov Žiackych školských rád
 • hodnotiace stretnutie so zdieľaním príkladov z praxe
 • uskutoční sa : termín pripravujeme
 • viac informácií + link na prihlásenie sa pripravuje

 

Advertisement