Olympiáda v informatike

oilogoOlympiáda má dve kategórie. Do kategórie B sa smú zapojiť len tí žiaci, ktorí ešte ani v tomto, ani v nasledujúcom školskom roku nebudú končiť strednú školu. Do kategórie A sa môžu zapojiť všetci žiaci (základných aj) stredných škôl. Kategória B má dve kolá: domáce a krajské. Kategória A má tri kolá: domáce, krajské a celoštátne. Najlepší riešitelia kategórie A majú šancu reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach.
Podrobné informácie o Olympiáde v informatike a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:   Olympiáda v informatike na stránkach Iuventy

Kontakty:

oi1.PNG

Predseda krajskej komisie Olympiády v informatike:
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

mail: miroslav.melichercik@umb.sk
telefón: 048/446 71 32

Kontaktná osoba v CVČ-JUNIOR:
Mgr. Jozef Gašparec
mail: gasparec@juniorbb.sk
telefón: 048/415 31 11


36. ROČNÍK OLYMPIÁDY V INFORMATIKE (2020-2021)
Aktuálne informácie o olympiáde  nájdete na stránke http://oi.sk/current.php.

KRAJSKÉ KOLO
Termín krajského kola je 19. 1. 2021.

DOMÁCE KOLÁ
Úlohy domáceho kola boli zverejnené na stránke http://oi.sk.   Domáce kolo v kategórii A bolo ukončené dňa 15. 11. 2020 a v kategórii B dňa 30. 11. 2020. 


A R C H Í V
35. ročník – výsledková listina krajského kola olympiády v informatike
34. ročník – výsledková listina krajského kola olympiády v informatike 
33. ročník – výsledková listina krajského kola olympiády v informatike
32. ročník – výsledková listina krajského kola olympiády v informatike
31. ročník – výsledková listina krajského kola olympiády v informatike