Súťaž Szép magyar beszéd

Súťaž Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 2017/2018

Informácie pre stredné školy s VJM v BBSK:

Nové: Krajské kolo súťaže SMB pre ZŠ a SŠ s VJM sa uskutoční v Rimavskej Sobote, 12. marca 2018. Súťažiacim bude zaslaná pozvánka na školu na základe riadne vyplnenej prihlášky.

(22. 2. 2018)

Školské kolá súťaže – kategória III. alebo IV., stredné školy uskutočnia do 20. januára 2018.
Krajské kolo (KK) súťaže sa uskutoční v marci 2018. Do krajského kola súťaže postupujú súťažiaci III. a IV. kategórie, ktorí v školskom kole obsadili 1. miesto. Ak má stredná škola v príslušnom ročníku paralelné triedy, môžu postúpiť do KK aj dvaja žiaci.

Víťaz školského kola v jednotlivých kategóriách – III. a IV.  zašle originál vyplnenej a podpísanej prihlášky na adresu CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica 974 09. Následne mu bude zaslaná pozvánka na krajské kolo.

Štatistický formulár a prihlášku na krajské kolo prosíme zaslať najneskôr do 10. februára 2018.
Materiály potrebné k súťaži a informácie nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu
http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pekna-madarska-rec/

Informácie pre základné školy s VJM:

Základným školám s VJM v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš – informácie o okresnom kole súťaže poskytne CVČ Magnet, ul. Mieru 1702/39, 047/433 37 97, Lučenec.

Základným školám v okresoch Rimavská Sobota a Revúca – informácie o okresnom kole súťaže poskytne CVČ RELAX, ul. SNP 9, 047/562 46 91, Rimavská Sobota.
[5. 1. 2018]

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:

Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:

Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk

———————————————————————————————————————

Súťaž Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 2016/2017

NOVÉ: Krajské kolo súťaže Szép magyar beszéd pre žiakov Banskobystrického kraja sa uskutočnilo 9. marca 2017 v Rimavskej Sobote.
Výsledkové listiny KK SMB, 2016/2017…  VL KK SMB 9. 3. 2017 RS

[10. 3. 2017]

Informácie o konaní súťaže v školskom roku 2016/2017 sú uvedené na stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk.

Informácie pre základné školy s VJM:

ZŠ v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš – informácie o okresnom kole súťaže poskytne CVČ Magnet, ul. Mieru 1702/39, 047/433 37 97, Lučenec

ZŠ v okresoch Rimavská Sobota a Revúca – informácie o okresnom kole súťaže poskytne
CVČ RELAX, ul. SNP 9, 047/562 46 91, Rimavská Sobota

Informácie pre stredné školy s VJM:
Triedne a školské kolá súťaže – kategória III. alebo IV., stredné školy uskutočnia do 20. januára 2017.

Krajské kolo (KK) súťaže sa uskutoční 9. marca 2017. Do krajského kola súťaže postupujú súťažiaci III. a IV. kategórie, ktorí v školskom kole obsadili 1. miesto. Ak má stredná škola v prislušnom ročníku paralelné triedy, môžu postúpiť do KK aj dvaja žiaci.

Informácie o kategóriách, postupe žiakov, obsahovej náplni a ostatné informácie nájdete na  www.statpedu.sk
Po ukončení školského kola vás prosíme o vyplnenie a zaslanie štatistického formulára za vašu školu mailom na selecka@juniorbb.sk.

Víťaz školského kola v jednotlivých kategoriách – III. a IV.  zašle originál vyplnenej a podpísanej prihlášky na adresu CVC – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica 974 09. Následne mu bude zaslaná pozvanka na krajské kolo.

Štatistický formulár a prihlášku na krajské kolo prosíme zaslať najneskôr do 10. februára 2017.
[12. 1. 2017]

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:

Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:

Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk