Súťaž Szép magyar beszéd

Súťaž Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským,

Súťaž Szép mayar beszéd na stránkach ŠPÚ

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk

Školský rok 2020/2021

Vyhlásenie súťaže v školskom roku 2020/21

Školský rok 2019/2020

Zrušenie všetkých kôl súťaže z dôvodu pandemickej situácie – viac


Školský rok 2018/2019