Súťaž Poznaj slovenskú reč

Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 2017/2018

Krajské kolo súťaže pre prihlásených žiakov ZŠ a SŠ sa uskutoční 9. apríla 2018 v Lučenci, Základná škola s VJM J. Kármána, J. Kármána 5.

Informácie pre stredné školy s VJM v Banskobystrickom kraji:

Podľa Organizačného poriadku súťaže platného od 1. januára 2018 sa školské kolá v kategóriách III. a IV. uskutočnia do 10. februára 2018.

Krajské kolo sa uskutoční začiatkom apríla 2018, prihláseným žiakom zašleme pozvánku s presným dátumom a miestom konania krajského kola.

Informácie o kategóriách, postupe žiakov, obsahovej náplni a ostatné informácie nájdete  www.statpedu.sk

Po ukončení školského kola prosíme SŠ o vyplnenie štatistického formulára za školu  a zaslanie na adresu selecka@juniorbb.sk  .

Víťaz školského kola v kategórii III. a IV. postupuje do krajského kola, vyplní originál prihlášky a zašle ju na adresu CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica 974 09.

Následne mu bude zaslaná pozvánka na krajské kolo.

Formulár a vyplnenú prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 10. marca 2018.

(23. 1. 2018)

Informácie pre základné školy s VJM v Banskobystrickom kraji:

ZŠ v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš – informácie o okresnom kole súťaže poskytne CVČ Magnet, ul. Mieru 1702/39, 047/433 37 97, Lučenec

ZŠ v okresoch Rimavská Sobota a Revúca – informácie o okresnom kole súťaže poskytne CVČ RELAX, ul. SNP 9, 047/562 46 91, Rimavská Sobota

(23. 1. 2018)

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk

——————————————————————————————————————-

Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 2016/2017

Informácie o konaní súťaže v školskom roku 2016/2017 sú uvedené na stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk.

 Informácie pre základné školy s VJM:

ZŠ v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš – informácie o okresnom kole súťaže poskytne CVČ Magnet, ul. Mieru 1702/39, 047/433 37 97, Lučenec

ZŠ v okresoch Rimavská Sobota a Revúca – informácie o okresnom kole súťaže poskytne
CVČ RELAX, ul. SNP 9, 047/562 46 91, Rimavská Sobota

Informácie pre stredné školy s VJM:
Triedne a školské kolá súťaže – kategória III. alebo IV., stredné školy uskutočnia do 10. februára 2017.

Krajské kolo (KK) súťaže sa uskutoční 10. apríla 2017 v Lučenci. Do krajského kola súťaže postupujú súťažiaci III. a IV. kategórie, ktorí v školskom kole obsadili 1. miesto. Ak má stredná škola v príslušnom ročníku spolu tridsať a viac žiakov, môžu postúpiť do KK dvaja žiaci.

Informácie o kategóriách, postupe žiakov, obsahovej náplni a ostatné informácie nájdete na  www.statpedu.sk
Po ukončení školského kola vás prosíme o vyplnenie a zaslanie štatistického formulára za vašu školu mailom na selecka@juniorbb.sk.

Víťaz školského kola v jednotlivých kategoriách – III. a IV.  zašle originál vyplnenej a podpísanej prihlášky na adresu CVC – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica 974 09. Následne mu bude zaslaná pozvanka na krajské kolo.

Štatistický formulár a prihlášku na krajské kolo prosíme zaslať najneskôr do 17. marca 2017.

[24. 1. 2017]

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk