Súťaž Poznaj slovenskú reč

Súťaž pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Súťaž poznaj slovenskú reč na stránkach ŠPÚ

Predsedníčka Krajskej komisie súťaže:
Mgr. Alžbeta Labodová
Gymnázium-gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
047/438 19 25

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk

 

Školský rok 2020/21

Vyhlásenie súťaže v školskom roku 2020/21

ARCHÍV
Školský rok 2019/20

Zrušenie všetkých kôl súťaže z dôvodu pandemickej situácie – viac

Školský rok 2018/19 – výsledky

I. kategória
II. kategória
III. kategória