Olympiáda v španielskom jazyku

Olympiáda v španielskom jazyku (OŠJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl, ktorá sa realizuje v troch súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne.

Podrobné informácie o OŠJ, metodické pokyny a organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

OŠJ na stránkach IUVENTY

Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

 

Predsedníčka Krajskej komisie OŠJ:
Mgr. Katarína Švihlíková
Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
048/423 00 61                                                                                                                   katasvihlik@gmail.com

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková
048/415 31 11 kl. 20
dankova@juniorbb.sk

 

30. ročník, 2019/2020

Výsledkové listiny kategórie A, B, D 30_VL_KK_OŠJ

Kategória C v 30. ročníku KK OŠJ nebola zastúpená.

29. ročník, 2018/2019

Výsledkové listiny kategórie A, B, C, D 29_VL_KK_OŠJ

28. ročník, 2017/2018

Výsledkové listiny kategórie A, B, C, D  28_VL_KK_OŠJ

 

ARCHÍV

27. ročník, 2016/2017

Výsledkové listiny kategórie A, B, C, D  stiahni

26. ročník, 2015/2016

Výsledkové listiny,  kategórie A, B, C, D  stiahni

25. ročník, 2014/2015

Výsledkové listiny,  kategórie A, B, C, D  stiahni

24. ročník, 2014/2015

Výsledkové listiny, kategórie A, B, C, D  stiahni