Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

logoosjlOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Predsedníčka Krajskej komisie OSJL:
PaedDr. Soňa Chrenková
SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
chrenkova@spsjm.sk
048/4723310


Kontaktná osoba pre KK OSJL v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Žaneta Bursová
z.bursova@juniorbb.sk
048/415 31 11

Prihlášky na okresné kolo  OSJL – kategória C zasielať poverenému CVČ v okrese a prihlášky na krajské kolo kategória A,B,C zasielať do CVČ – JUNIOR na kontaktnú osobu Mgr. Žaneta Bursová.

Podrobné informácie o OSJL a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej

12. ročník OSJL šk. rok 2019/2020
Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 13. februára 2020 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu
Metodicko – organizačné pokyny OSJL pre školský rok 2019/2020

Organizačný poriadok OSJL

11. ročník OSJL šk. rok 2018/2019
Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 12. februára 2019 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu
Súťažiaci umiestnení na prvých troch miestach budú odmenení peňažnými poukážkami (musia byť úspešní riešitelia t.j.  40 bodov a viac).
Metodicko – organizačné pokyny OSJL pre školský rok 2018/2019
Organizačný poriadok OSJL
10. ročník OSJL šk. rok 2017/2018
Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 07. februára 2018 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu
Metodicko – organizačné pokyny OSJL pre školský rok 2017/2018
 9. ročník OSJL šk. rok 2016/2017
Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 01. februára 2017 vo Zvolene. 
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu

 

8. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – 2015/2016

Výsledkové listiny krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ a SŠ zo dňa 26. januára 2016.

Kategória A

Kategória B

Kategória C

7. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – 2014/2015

Výsledkové listiny krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ a SŠ zo dňa 6. februára 2015.

Kategória A

Kategória B

Kategória C