Olympiáda v ruskom jazyku

Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Členená je na 7 kategórií  a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v ruskom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v ruskom jazyku. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorá sa koná v Moskve každé 2 roky.

Podrobné informácie o ORJ a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

ORJ na stránkach Iuventy
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

 

Predsedníčka Krajskej komisie ORJ:
PhDr. Mária Matušková
Gymnázium B. S. Timravy, Haličska 9, Lučenec
047/432 92 44

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Žaneta Bursová
048/415 31 11
z.bursova@juniorbb.sk

50. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2019/2020

V súvislosti s Koronavírusom a organizovaním krajských kôl prosím sledujte našu titulnú stránku NOVINKY.
KK ORJ sa 13. 3. 2020 konať nebude!
(10. 3. 2020)

Metodicko–organizačné pokyny Olympiády v ruskom jazyku pre školský rok 2019/2020

Organizačný poriadok ORJ

49. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2018/2019

* Krajské kolo ORJ – kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3 sa uskutočnilo 25. marca 2019 v Banskej Bystrici. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu
[25. 3. 2019]

Metodicko–organizačné pokyny Olympiády v ruskom jazyku pre školský rok 2018/2019

48. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2017/2018

* Krajské kolo ORJ – kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3 sa uskutočnilo 15. februára 2018 v Banskej Bystrici. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu
[15. 2. 2018]

Metodicko- organizačné pokyny ORJ 2017/2018 tu

47. ročník Olympiády v ruskom jazyku – 2016/2017

* Krajské kolo ORJ – kategória A1, A2, A3, B1, B2, B3 sa uskutočnilo 10. februára 2017 v Banskej Bystrici. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu
[13. 2. 2017]

Organizačný poriadok ORJ, s účinnosťou od 1. 9. 2010  

Tlačivá pre školské a krajské kolá ORJ nájdete tu


ARCHÍV

46. ročník, 2015/2016

Výsledkové listiny, kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3  stiahni

45. ročník, 2014/15

Výsledkové listiny, kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3  stiahni

44. ročník, 2013/14

Výsledkové listiny, kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3   stiahni

43. ročník, 2012/13

Výsledkové listiny, kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3   stiah