Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov ONJ. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej ONJ, ktorá sa organizuje každé 2 roky.

Predsedníčka Krajskej komisie ONJ
Dipl. Lehrer Claudia Faško
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
Banská Bystrica
048/412 42 83

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR
Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk 

31. ročník ONJ, 2020/2021

* Zverejňujeme zoznamy organizátorov okresných kôl ONJ pre základné školy a pre stredné školy.
[2. 12. 2020]

Aktuálne informácie ohľadom organizovania Olympiády v nemeckom jazyku sledujte na https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/ONJ.alej

ARCHÍV

30. ročník ONJ, 2019/2020 

*Výsledkové listiny KK ONJ, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici 11. februára 2020 si môžete pozrieť tu…
KK ONJ_ 30_1A1B1C
KK ONJ_ 30_2A2B2C2D

29. ročník ONJ, 2018/2019 

*Výsledkové listiny z KK ONJ, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici 14. februára 2019 si môžete pozrieť tu…
Kategória 1A, 1B, 1C
Kategória 2A, 2B, 2C, 2D

Organizačný poriadok ONJ, platný od 1. 1. 2018…  stiahni