Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. OAJ je postupová súťaž, usporadúva sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou OAJ. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D). Má 4 súťažné kolá (školské, okresné, krajské a celoštátne).

Podrobné informácie o OAJ, metodické pokyny a organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

OAJ na stránkach Iuventy
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

Predsedníčka Krajskej komisie OAJ:
Mgr. Marcela Kováčová
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
048/415 32 40, m.kovacovax@gmail.com

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková – organizátorka krajského kola OAJ
048/415 31 11 kl. 20
dankova@juniorbb.sk

 

31. ročník, 2020/2021

Zoznam organizátorov okresného kola OAJ – ZŠ_OAJ_2020_2021

Zoznam organizátorov okresného kola OAJ – SŠ_OAJ_2020_2021

 

30. ročník, 2019/2020

Výsledkové listiny KK OAJ kategórie_1A_1B_1C
Výsledkové listiny KK OAJ kategórie_2A_2B_2C1_2C2_2D

Zoznam organizátorov okresného kola OAJ – ZŠ_OAJ_2019_2020

Zoznam organizátorov okresného kola OAJ – SŠ_OAJ_2019_2020

29. ročník, 2018/2019

Výsledkové listiny KK OAJ kategórie_1A_1B_1C
Výsledkové listiny KK OAJ kategórie_2A_2B_2C1_2C2_2D

Zoznam organizátorov okresného kola OAJ – ZŠ_2018_2019

Zoznam organizátorov okresného kola OAJ – SŠ _2018_2019

28. ročník, 2017/2018

Výsledkové listiny KK OAJ  kategórie__1A_1B_1C
Výsledkové listiny KK OAJ  kategórie _2A_2B_2C1_2C2_2D

Zoznam organizátorov okresného kola OAJ – ZŠ ZS_OK_OA_OK_OAJ

Zoznam organizátorov okresného kola OAJ – SŠ SS_OK_OA_OK_OAJ

 

ARCHÍV

 

27. ročník, 2016/2017

Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 1A, 1B, 1C stiahni
Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D stiahni

26. ročník, 2015/2016

Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 1A, 1B, 1C stiahni
Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D stiahni

25. ročník, 2014/2015

Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 1A, 1B, 1C stiahni
Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D stiahni