Jazykové olympiády a súťaže

Naše centrum je organizátorom krajských kôl nasledovných jazykových olympiád a súťaží:

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v ruskom jazyku

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda v španielskom jazyku

Súťaž poznaj slovenskú reč

Súťaž Szép magyár beszéd

Advertisement