Geografická olympiáda v Banskobystrickom kraji

 


Naše centrum je organizátorom krajských kôl Geografickej olympiády v Banskobystrickom kraji. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá  zverejňujeme na týchto stránkach cca 10 dní pred ich konaním.
Taktiež posielame na okresy/školy informácie ku krajským, okresným, resp. školským kolám GO. Ak ich nedostávate, požiadajte Ing. Strnáda (kontakt ďalej) o aktualizáciu vašich kontaktov.

* Všeobecné, metodické a motivačné informácie ku Geografickej olympiáde nájdete tu.

49. ročník Geografickej olympiády (2020/21)

Aktuálne informácie ku Geografickej olympiáde a krajským kolám v Banskobystrickom kraji:
* Na stránkach Iuventy bolo zverejnené Usmernenie k realizácii školských kôl GO kategórií E, F, G
* Na stránkach Iuventy bola publikovaná dôležitá oficiálna informácia o organizácii predmetových olympiád v školskom roku 2020/2021.
(27. 10. 2020)
* Iuventa na svojich stránkach zverejnila Metodicko-organizačné pokyny GO pre kategórie E, F, G pre aktuálny školský rok. 
(23.9.2020)
* Témy písomných prác pre kategórie A, B v aktuálnom ročníku GO nájdete tu.

 


Kontakty pre krajské kolá v Banskobystrickom kraji

Organizačné otázky
Ing. Ondrej Strnád
tajomník Krajskej komisie GO
048/415 31 11, kl. 22
strnad@juniorbb.sk
alternat. e-mail cvc

Odborné otázky
RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka Krajskej komisie GO
048/446 73 03
martina.skodova@umb.sk


Archív výsledkov krajských kôl GO v Banskobystrickom kraji:

48. ročník (2019/20)
V tomto ročníku Geografickej olympiády sa krajské kolá kategórií E a F nekonali z dôvodu šírenia COVID-19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR. Náhradou za ne bolo celoslovenské kolo súťaže GQIQ. Výsledky GQIQ nájdete tu.
Krajské kolá kategórií A, B a Z sa v tomto ročníku konali dištančne, riadené Slovenskou komisiou GO.
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

47. ročník (2018/19)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

46. ročník (2017/18)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B
Výsledková listina kategórie Z

45. ročník (2016/17)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

44. ročník (2015/16)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

43. ročník (2014/15)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F

Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z

42. ročník (2013/14)
Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórie G
Výsledková listina kategórie H
Výsledková listina kategórií A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z