Fyzikálna olympiáda

 

FO2(1)Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

Podrobné informácie o fyzikálnej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:     Fyzikálna olympiáda na stránkach Iuventy

FO2

Kontakty:
predseda Krajskej komisie FO:
Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
telefón: 048/446 7 200
mail: stanislav.holec@umb.sk

Kontaktná osoba v CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jozef Gašparec
telefón: 048/415 3 111
mobil: 0944 – 036 604
mail: gasparec@juniorbb.sk

SELRES_f5a5f22a-7844-4d33-91d4-7013f16ee8a1SELRES_9f1d474a-9cfc-4a4d-80d0-d1e15d5def559.SELRES_9f1d474a-9cfc-4a4d-80d0-d1e15d5def50SELRES_f5a5f22a-7844-4d33-91d4-7013f16ee8a1 ROČNÍK FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

ico_pdf Termíny 59. ročníka Fyzikálnej olympiády

KRAJSKÉ KOLO FO V KAT. A
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii A  sa uskutočnilo dňa 6. februára 2018 na katedre fyziky UMB – FPV v Banskej Bystrici.
ico_pdf  VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA  A

SÚSTREDENIA RIEŠITEĽOV FO V KATEGÓRII B, C, D
Uskutočnia sa v mesiaci marec na katedre fyziky UMB – FPV v Banskej Bystrici a to pre kategóriu B dňa 14.3.2018, pre kategóriu C dňa 8.3.2018 a pre kategóriu D dňa 20.3. 2018.
ico_doc  prihláška školy – návratka na Sústredenie FO B, C, D

SÚSTREDENIE RIEŠITEĽOV FO V KATEGÓRII A

Katedra fyziky UMB- FPV v spolupráci s CVČ – JUNIOR uskutočnila odborný seminár pre riešiteľov FO zameraný na prípravu prvého kola FO v kategórii A (žiaci 4 ročníkov gymnázií a mladší).  Uskutočnilo sa na katedre fyziky UMB-FPV v Banskej Bystrici dňa 13.12.2017.


DOMÁCE KOLO FO V KATEGÓRIÁCH A, B, C, D, E, F, G
Upozorňujeme, že úlohy prvého – domáceho kola Fyzikálnej olympiády vo všetkých vyhlásených  kategóriách  sú zverejnené na stránke IUVENTY. 

20.ROČNÍK KOREŠPONDENČNÉHO FYZIKÁLNEHO KLUBU FYZKUS (2017-8)
FYZKUS
2
. KOLO
Dňa 13. februára bolo zaslané 2. kolo seminára FYZKUS. Ukončenie 2. kola bude 18. marca 2018.
ico_pdf Výsledky 1. kola FYZKUS 2017-8


A R C H Í V

58. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

57. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

56. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

55. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

54. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK_FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

53. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

52. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

51. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

50. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

49. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE A, B, C, D, E 

48. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E