Fyzikálna olympiáda

FO2(1)Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

Kontakty:FO2
Predseda krajskej komisie FO:
Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

mail: stanislav.holec@umb.sk
telefón: 048/446 72 00

Kontaktná osoba v CVČ-JUNIOR:
Mgr. Jozef Gašparec
mail: gasparec@juniorbb.sk
telefón: 048/415 31 11

Podrobné informácie o fyzikálnej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY:    link Fyzikálna olympiáda na stránkach Iuventy

62. ROČNÍK FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

link Súťažné úlohy a riešenia – stránka IUVENTY Bratislava

DOMÁCE KOLO FO PRE KATEGÓRIE A, B, C, D
Dňa 1.12.2020 boli na stránke IUVENTY Bratislava  https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/FO/62-rocnik-fo-2020-2021/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
zverejnené úlohy domáceho kola Fyzikálnej olympiády v kategóriách A, B, C, D. Sú tam aj maďarské verzie znenia úloh. Ukončenie domáceho kola FO v kategórii A bude 12. 2. 2021. Ukončenie domáceho kola FO v kategóriách  B, C, D bude 23. 4. 2021.

DOMÁCE KOLO FO PRE KATEGÓRIE E, F, G
Na stránke IUVENTY Bratislava https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/FO/62-rocnik-fo-2020-2021/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
boli zverejnené úlohy domáceho kola Fyzikálnej olympiády v kategóriách E, F, G  . Sú tam aj maďarské verzie znenia úloh. Ukončenie domáceho kola je 12.2. 2021 – pre kat E a F a 30. 4 .2021 pre kategóriu G. Do tohto termínu žiaci vyriešia úlohy, škola vyhodnotí žiacke riešenia a výsledky zašle príslušnému organizátorovi okresného kola.
Zatiaľ najnovšia informácia o spôsobe konania olympiád je na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/olympiady-v-skolskom-roku-2020-2021.alej?ind=.

TERMÍNY 62. ROČNÍKA FO
IUVENTA Bratislava zverejnila na svojich stránkach termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží. Nájdete v ňom aktuálne platné termíny školských, okresných, krajských a celoslovenského kola Fyzikálnej olympiády na školský rok 2020 – 2021.

KOREŠPONDENČNÝ FYZIKÁLNY KLUB FYZKUS – 23. ROČNÍK
1. KOLO (od 1. 10. 2020 do 30.11.2020) fyzkus-r
Úvodný list riaditeľom stredných škôl
List žiakom k 1. kolu korešpondenčného klubu FYZKUS
Úlohy 1. kola 23 ročníka FYZKUS
Blíži sa ukončenie 1. kola súťaže. Zasielanie žiackych riešení sa predlžuje do 5. decembra 2020. Riešenia úloh môžete zasielať listovou zásielkou na adresu:
Mgr Jozef Gašparec    (FYZKUS)
CVČ – JUNIOR
Tajovského 30
974 09 Banská Bystrica
Scanované riešenia zasielajte na e-mail gasparec@juniorbb.sk, prípadne na  jozef.gasparec@gmail.com.
Väčšie súbory cez uschovna.sk, uloz.to alebo cez Google disk, či OneDrive.
V maili potom uvediete link a prístupové údaje.


A   R   C   H   Í   V

61. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A

60. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

59. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VYSLEDKOVA LISTINA KK FO – KATEGORIA E

58. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

57. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

56. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

55. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

54. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK_FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

53. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

52. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

51. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

50. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

49. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE A, B, C, D, E 

48. ROČNÍK FO : 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

47. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIE A, B, C, D, E

46. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E

45. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA K FO – KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK FO – KATEGÓRIA E