Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda (DO) je súťažou jednotlivcov a je určená žiakom 6. – 9. ročníka základných škôl, žiakom primy až oktávy osemročných gymnázií, žiakom 1. – 4. ročníka stredných škôl. Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa kategórií a súťažných kôl.
Podrobné informácie o dejepisnej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTY.

Dejepisná olympiáda na stránkach Iuventy
Termínovník - dátumy jednotlivých kôl

 


Predsedníčka Krajskej komisie DO:

Mgr. Jana Kuzárová
ZŠ J. J. Thurzu
Antona Bernoláka 20
962 12 Detva
jancakuzka@gmail.com

Zodpovedná osoba v CVČ – JUNIOR:

Mgr. Jana Hrabovská kat. A, B
Mgr. Žaneta Bursová kat. C, D, E

048/415 31 11 , kl.20, kl. 23
hrabovska@juniorbb.sk
z.bursova@juniorbb.sk

Tlačivá pre školské kolo kat. C, D, E a F

Výsledkové listiny školského kola
Prihláška do obvodného kola
Vyhodnotenie školského kola

Tlačivá pre školské kolo kat. A a B
Výsledkové listiny školského kola
Prihláška do krajského kola
Vyhodnotenie školského kola

Tlačivá pre okresné kolo kat. C, D, E, a F
Výsledkové listiny obvodného kola
Prihláška do krajského kola
Vyhodnotenie okresného kola

Tlačivá sú univerzálne pre ľubovolný ročník. Súbor si stiahnete do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, zmeňte na čierne písmo a uložte.
Do výsledkových listín vpisujte len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje zoradiť zostupne.
Termíny odoslania tlačív nájdete v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník súťaže.

13. ročník ( šk. rok 2010/2021)

Metodicko organizačné pokyny DO 2020-2021

12. ročník ( šk. rok 2019/2020)

Výsledková listina 2020 KK DO kat. A – dištančne

Výsledková listina 2020 KK DO kat. B – dištančne

Pokyny DO – distancna forma kat. A a B

Zverejňujeme okruh téz k časti regionálne dejiny na krajské kolo 12.ročníka  Dejepisnej olympiádypozri
[12. 2. 2020]

Metodicko organizačné pokyny DO 2019-2020 – doplnené termíny

Organizačný poriadok DO k 010118

Metodicko organizačné pokyny DO 2019-2020

Projekt kategória A

Projekt kategória B

Pokyny DO pre kat. C, D, E a F pre školský rok 2019/2020

11. ročník ( šk. rok 2018/2019)

Výsledková listina KK DO kat. C, D, E.

Výsledková listina kategória kategória A

Výsledková listina kategória B

Zverejňujeme okruh téz k časti regionálne dejiny na krajské kolo 11.ročníka  Dejepisnej olympiádypozri
[13. 2. 2019]

Metodicko organizačné pokyny DO 2018/2019

Pokyny DO pre kat. A pre šk. rok_2018/19

Pokyny DO pre kat. B pre šk. rok 2018/19

Pokyny DO pre kat. C, D, E, F pre šk. rok 2018/19

10. ročník ( šk. rok 2017/2018)

Výsledková listina kat. A

Výsledková listina kat. B

Výsledková lisina KK DO kat. C, D, E.
Zverejňujeme okruh téz k časti regionálne dejiny na krajské kolo  Dejepisnej olympiády…pozri
[19. 2. 2018]

Organizačný poriadok DO platný od 1.1.2018

Organizačný poriadok_DO

Metodicko organizačné pokyny DO 2017-2018

Pokyny kat. B 2018

Pokyny kat. C, D, E, F 2017/2018

9. ročník ( šk. rok 2016/2017)

Výsledková lisina KK DO kat. C, D, E

 Výsledková listina KK DO kat. A a B 2017

Organizačný poriadok – DO 2016/17

Metodicko organizačné pokyny – DO 2016/17

Pokyny DO pre kat. CDEF 2016/2017

Anotácia DO pre kat. B 2016/2017

Zverejňujeme okruh téz k časti regionálne dejiny na krajské kolo  Dejepisnej olympiádypozri
[20. 2. 2017]

Archív: 

8. ročník (šk. rok 2015/16)

Výsledková listina KK DO 2016

7. ročník (šk. rok 2014/15)

Výsledková listina KK DO kat. A,B
Výsledková listina KK DO kat. C, D, E

6. ročník (šk. rok 2013/14)

Výsledková listina KK DO kat. A, B
Výsledková lisina KK DO kat. C, D, E

5. ročník (šk. rok 2012/2013)

Výsledková listina KK DO kat. A, B
Výsledková listina KK DO kat. C, D a E