PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY

Predmetové olympiády žiakov stredných a základných škôl majú postupový charakter a ich vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou našej činnosti je komplexné organizačné zabezpečenie krajských kôl olympiád, postupových súťaží a krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Banskobystrickom kraji. Zabezpečujeme aj distribúciu úloh, riešení a dôležitých informácí pre organizátorov domácich, školských a okresných kôl, pripravujúcich učiteľov a riešiteľov. Taktiež realizujeme zber štatistických údajov pre vyhlasovateľa súťaží.


Návod pre žiakov (príp. učiteľov) ako sa zapojiť do predmetovej olympiády nájdete tu.


Aktuálne informácie ku krajským kolám v Banskobystrickom kraji nájdete vždy na nasledujúcich našich stránkach. Pozvánky a zoznamy pozvaných na krajské kolá zverejňujeme cca 10 dní pred ich konaním.

Biologická olympiáda

Dejepisná olympiáda

Fyzikálna olympiáda

Geografická olympiáda

Chemická olympiáda

Matematická olympiáda

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v ruskom jazyku

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda v španielskom jazyku

Olympiáda v informatike

Technická olympiáda

Súťaž Poznaj slovenskú reč

Súťaž Szép magyár beszéd

Advertisement