KONTAKT

CVČ – JUNIOR
Tajovského 30
974 09  Banská Bystrica

Tel.:      048/415 31 11,  048/415 26 35

E-mail:  juniorbb@juniorbb.sk

Web:     www.cvcjunior.sk

ZAMESTNANCI CVČ – JUNIOR:

Riaditeľka CVČ – JUNIOR:
Mgr. Jarmila Lipková     j.lipkova@juniorbb.sk
Štatutárna zástupkyňa riaditeľky:
Mgr. Gabriela Selecká     selecka@juniorbb.sk
Vedúca hospodársko-správneho útvaru:
Janka Kmeťová     ekonomicke@juniorbb.sk
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Žaneta Bursová     z.bursova@juniorbb.sk
PhDr. Ľuba Danková     dankova@juniorbb.sk
Mgr. Jozef Gašparec     gasparec@juniorbb.sk
Mgr. Jana Hrabovská     hrabovska@juniorbb.sk
Mgr. Julián Krull, PhD.     krull@juniorbb.sk
Mgr. Eva Murková     murkova@juniorbb.sk
Ing. Ondrej Strnád     strnad@juniorbb.sk
Mgr. Ján Tomko     tomko@juniorbb.sk
Mgr. Zlata Trubanová     trubanova@juniorbb.sk
Nepedagogickí zamestnanci
Kristína Očenášová     ocenasova@juniorbb.sk
Táňa Senčeková     ekonomicke@juniorbb.sk

Advertisement