Regionálna pobočka EURODESKu

Novinky a ponuky nájdete tu: http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Novinky.alej

Aktivity Eurodesku pre SŠ – workshopy…pripravujeme…

Sídlo RP: Regionálna pobočka v CVČ – JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica

Kontaktná osoba:
Mgr. Gabriela Selecká, selecka@juniorbb.sk

Telefón:
048/ 415 31 11