Európska dobrovoľnícka služba, Európsky zbor solidarity

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) bola výborne zabezpečeným programom zahraničného dobrovoľníctva mladých ľudí. V rokoch 2014 – 2019 bola súčasťou veľkého programu vzdelávania EU “Erasmus+”. V priebehu existencie programu bola EDS zmenená a rozšírená na program nazvaný Európsky zbor solidarity (EZS) ktorý okrem zahraničného dobrovoľníctva zahŕňa aj domáce dobrovoľníctvo, stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí do 30 rokov.

CVČ – JUNIOR má v tejto oblasti veľa skúseností, nakoľko bolo v oblasti EDS aktívne od roku 2004. Počas rokov naše centrum hostilo vyše 20 mladých ľudí z celej Európy a niekoľko mladých Slovákov a Sloveniek sme na EDS vyslali.

Dobrovoľnícke aktivity EDS/EZS sú typom neformálneho vzdelávania, vďaka ktorému mladí ľudia nadobudnú neoceniteľné skúsenosti, schopnosti a rozhľad. Mnoho praktických informácií, ako aj svedectiev nami vyslaných aj hostených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, sa dočítate na našich webových stránkach venovaných EDS/EZS:  

www.dobrovolnici.eu

Ďalšie informácie o podrobnostiach vyhľadávania, prípravy a realizácie projektov EZS môžete získať aj od nášho koordinátora EZS, ktorý rád zodpovie Vaše otázky.

Kontakt: Ing. Ondrej Strnád, tel 048 / 4153 111,
e-mail: strnad@juniorbb.sk

Advertisement