Detské tábory


* Vážení rodičia, milé deti,

zverejňujeme ponuku letných denných táborov 2018.
Po výbere termínu vás prosíme vyplniť prihlášku – len I. časť, poslať ju mailom na adresu: selecka@juniorbb.sk 
.

Následne vám bude pridelený variabilný symbol (VS) pre potreby platby, platbu je potrebné uhradiť do 10 dní po pridelení VS. V prípade, že je kapacita tábora naplnená, budete o tomto informovaní, a dieťa môže byť zaradené na miesto náhradníka.

Poradie prihlásených detí určuje poradie doručenia prihlášky, mailom alebo klasickou poštou.

Ponuka denných táborov Ponuka DT 2018

Prihláška do denného tábora Prihláška do DT 2018

Pokyny pre rodičov Pokyny pre rodičov 2018

Tešíme sa na stretnutie s vašimi deťmi.

[3. 4. 2018]