Detské tábory

[31. 08. 2017]
* Ďakujeme všetkým rodičom a deťom za účasť v našich denných táboroch v lete 2017 a tešíme na všetkých počas letných prázdnin 2018.