Semináre a školenia

Ponúkame rôzne vzdelávacie aktivity vhodné pre obohatenie a spestrenie vyučovania na stredných školách. Naše woskshopy, školenia a prednášky je možné realizovať aj mimo vyučovania, na rôznych podujatiach pre mládež.
Aktualizovanú ponuku workshopov a školení nájdete na webových stránkach

www.vasamladez.sk

Kompletnú ponuku pre stredné školy na školský rok 2019/2020 vo formáte PDF nájdete tu.

Advertisement