Dokumenty

Kolektívna zmluva na rok 2021…  zobraziť
[21. 12. 2020]
Správa o činnosti CVČ – JUNIOR za školský rok 2019/2020…  zobraziť
[17. 12. 2020]
Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku…  informácia a ponuka
[02. 06. 2020]
Doplnok ku kolektívnej zmluve… zobraziť
[30. 03. 2020]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  zobraziť
[9. 12. 2019]
Výzva na predkladanie ponúk  zobraziť
[29. 11. 2019]
Správa o činnosti CVČ – JUNIOR za školský rok 2018/2019…  zobraziť
[04. 11. 2019]
Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku…  informácia a ponuka
[07. 05. 2019]
Kolektívna zmluva na roky 2019 – 2020…  zobraziť
[20. 12. 2018]
Etický kódex verejného obstarávania…  stiahni
[05. 06. 2017]
Kredity…  zobraziť
Advertisement