Dokumenty

Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku … informácia a ponuka
[20. 09. 2017]
Etický kódex verejného obstarávania … stiahni
[05. 06. 2017]
Správa o činnosti CVČ – JUNIOR za školský rok 2016 – 2017 … titulná strana a správa
Kolektívna zmluva na rok 2017-2018 … zobraziť
Kredity … zobraziť