N O V I N K Y

Vitajte na našich nových webových stránkach !

Od 19. septembra 2016 nájdete aktuálne informácie na týchto stránkach. Staré webové stránky CVČ budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované !

* Iuventa zverejnila motivačný článok o troch dôvodoch prečo je dobré zapojiť sa do predmetových olympiád.
[18. 10. 2017]
* Zadania úloh všetkých kategórií aktuálneho ročníka Matematickej olympiády sú zverejnené na celoštátnej stránke predmetových olympiád. Riešenia budú na požiadanie poskytnuté zodpovedným osobám na školách. Ďalšie informácie nájdete v sekcii MO.
[18. 10. 2017]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci október 2017…pozri
[03. 09. 2017]
* Zverejňujeme ponuku workshopov a prednášok pre mládež na školský rok 2017/18. Aktualizovanú ponuku nájdete aj na adrese   w w w . v a s a m l a d e z . s k
[05. 09. 2017]
* Všetkým malým aj veľkým deťom, rodičom a pedagógom želáme úspešný štart do nového školského roka 2017/2018. Tešíme sa na stretnutia na našich aktivitách.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR.
[01. 09. 2017]

 

Reklamy