N O V I N K Y

Dňa 22. marca 2018 sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády.  Zverejňujeme výsledkové listiny pre kategórie C, D, E… pozri
[22. 03. 2018]
Dňa 21. marca 2018 sa konalo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie B.
Výsledky
[21. 03. 2018]
Dňa 20. marca 2018 sa konalo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie A.
Výsledky
[20. 03. 2018]
Dňa 13. marca 2018 sa konalo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C.
Výsledky teoreticko-praktická časť
Výsledky projektová časť
[14. 3. 2018]
* Zverejňujeme zoznam riešiteľov pozvaných na krajské kolo Matematickej olympiády kategórie Z9, ktoré sa koná 27. marca v Banskej Bystrici. Taktiež zverejňujeme pozvánku s inštrukciami.
[14. 03. 2018]
Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci marec 2018 pozri
[2. 3. 2018]
* Vo Zvolene na Školskom internáte, Ul. J. Švermu sa včera uskutočnilo regionálne stretnutie žiackych rád “Dobrý príklad”. Ďakujeme všetkým účastníkom za ich prezentácie a dobré príklady… Článok – Regionálne stretnutie členov ŽŠR
[1. 3. 2018]
Zverejňujeme okruh téz k časti regionálne dejiny na krajské kolo  Dejepisnej olympiády pozri
[19. 2. 2018]
* Krajské kolo ORJkategória A1, A2, A3, B1, B2, B3 sa uskutočnilo 15. februára 2018 v Banskej Bystrici. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu
[15. 2. 2018]
* Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 14. februára 2018. Výsledkové listiny z KK OAJ si môžete pozrieť tu 
Výsledkové listiny KK OAJ  1A, 1B, 1C
Výsledkové listiny KK OAJ  2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D
[14. 2. 2018]
* Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 13. februára 2018 na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici.
Výsledkové listiny BBSK KK ONJ ZŠ, 13. 2. 2018
Výsledkové listiny BBSK KK ONJ SŠ, 13. 2. 2018
[14. 2. 2018]
* Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku – kategórie A, B, C, D sa uskutočnilo 12. februára 2018. Výsledkové listiny z KK OŠJ si môžete pozrieť  tu
[12. 02. 2018]
* Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 07. februára 2018 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu
[09. 02. 2018]
* Aktualizované informácie o súťažiach Szép magyar beszéd a Poznaj slovenskú reč, 2017/2018 nájdete v sekcii Olympiády/Jazykové olympiády a súťaže. 
[24. 01. 2018]
* KOREŠPONDENČNÝ KLUB FYZKUS
Upozorňujeme, že výsledky prvého kola FYZKUS sú zverejnené v sekcii Fyzikálnej olympiády
[11. 01. 2018]
* IUVENTA zverejnila Termínovník POPS… stiahni
[19. 10. 2017]
* Iuventa zverejnila motivačný článok o troch dôvodoch, prečo je dobré zapojiť sa do predmetových olympiád
[18. 10. 2017]
 * Zverejňujeme ponuku workshopov a prednášok pre mládež na školský rok 2017/18. Aktualizovanú ponuku nájdete aj na adrese   w w w . v a s a m l a d e z . s k
[05. 09. 2017]