N O V I N K Y

* Krajské kolo ORJkategória A1, A2, A3, B1, B2, B3 sa uskutočnilo 15. februára 2018 v Banskej Bystrici. Výsledkové listiny z KK ORJ si môžete pozrieť tu
[15. 2. 2018]
* Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 14. februára 2018. Výsledkové listiny z KK OAJ si môžete pozrieť tu  28_VL_KK_OAJ__1A_1B_1C          28_VL_KK_OAJ_2A_2B_2C1_2C2_2D
* Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 13. februára 2018 na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici.
Výsledkové listiny BBSK KK ONJ ZŠ, 13. 2. 2018
Výsledkové listiny BBSK KK ONJ SŠ 13. 2. 2018
[14. 2. 2018]
* Zverejňujeme výsledky krajského kola Geografickej olympiády kategórií A a B   kategórie ZPrihlasovanie súťažiacich na celoštátne kolo prebieha do 16. februára 2018 na www.olympiady.sk 
[12. 02. 2018]
* Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku – kategórie A, B, C, D sa uskutočnilo 12. februára 2018. Výsledkové listiny z KK OŠJ si môžete pozrieť tu  28_VL_KK_OŠJ
[12. 02. 2018]
* Krajské kolo OSJL – kategória A, B, C sa uskutočnilo 07. februára 2018 vo Zvolene.
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu
[09. 02. 2018]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci február 2018… pozri
[31. 01. 2018]
* Zverejňujeme výsledky krajského kola Chemickej olympiády kategórie A, konaného dňa 25. januára 2018.
[29. 01. 2018]
* Pre členov žiackych školských rád (ŽŠR) na SŠ v našom kraji a koordinátorov ŽŠR sme pripravili dve regionálne stretnutia ŽŠR s cieľom zdieľať dobré príklady aktivít a zároveň sa motivovať skúsenosťami iných škôl.
Prvé stretnutie sa uskutoční 26. februára 2018 v Lučenci. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom návratky.
Pozvanka 26. 2. 2018 Lucenec
Návratka na stretnutie DP, 26. 2. 2018 Lučenec
Druhé stretnutie sme pripravili na 28. februára 2018 vo Zvolene. 
Pozvánka 28. 2. 2018 Zvolen
Návratka na stretnutie DP, 28. 2. 2018 Zvolen
[29. 01. 2018]
* Aktualizované informácie o súťažiach Szép magyar beszéd a Poznaj slovenskú reč, 2017/2018 nájdete v sekcii Olympiády/Jazykové olympiády a súťaže. 
[24. 01. 2018]
* KOREŠPONDENČNÝ KLUB FYZKUS
Upozorňujeme, že výsledky prvého kola FYZKUS sú zverejnené v sekcii Fyzikálnej olympiády
[11. 01. 2018]
* IUVENTA zverejnila Metodicko-organizačné pokyny ONJ, 2017/2018… stiahni
[25. 10. 2017]
* IUVENTA zverejnila Termínovník POPS… stiahni
[19. 10. 2017]
* Iuventa zverejnila motivačný článok o troch dôvodoch prečo je dobré zapojiť sa do predmetových olympiád.
[18. 10. 2017]
 * Zverejňujeme ponuku workshopov a prednášok pre mládež na školský rok 2017/18. Aktualizovanú ponuku nájdete aj na adrese   w w w . v a s a m l a d e z . s k
[05. 09. 2017]