N O V I N K Y

Vitajte na našich nových webových stránkach !

Od 19. septembra 2016 nájdete aktuálne informácie na týchto stránkach. Staré webové stránky CVČ budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované !

* Všetkým malým aj veľkým deťom, rodičom a pedagógom prajeme slnečné a veselé prázdniny.    Stretneme sa na našich aktivitách v septembri 2017.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR.
[04. 07. 2017]
streda

* Víťazi ,,Slovenčinárik”… pozri
[19. 06. 2017]

* Aktualizácia voľných miest v DT:
Upozorňujeme rodičov, že v naše denné tábory sú  kapacitne naplnené.
V prípade záujmu, môžeme zapísať dieťa ako náhradníka.
[26. 05. 2017]