N O V I N K Y

* POČNÚC 13. JANUÁROM 2021 PRECHÁDZAME NA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY. TIETO (STARÉ) STRÁNKY UŽ NEBUDÚ AKTUALIZOVANÉ A BUDÚ DOČASNE SLÚŽIŤ LEN NA ZÁLOŽNÉ A ARCHIVAČNÉ ÚČELY. ADRESA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK JE WWW.CVCJUNIOR.SK
[13. 1. 2021]

* Do sekcie OĽP boli pridané TÉZY k 23. ročníku KK OĽP.
[13. 1. 2021]
* Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A sa bude konať dištančne 12. 1. 2021 o 8:30. Dôležité informácie k nemu nájdete v sekcii Matematickej olympiády.
[5. 1. 2021]
*Všetkým deťom a mladým ľuďom, učiteľom, vychovávateľom, rodičom a spolupracovníkom želáme v novom roku 2021 veľa zdravia, osobných, školských a pracovných úspechov, šťastie a pohodu.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR.
[28. 12. 2020]
* V sekcii Olympády v nemeckom jazyku sme zverejnili zoznamy organizátorov okresných kôl ONJ pre stredné aj základné školy. Aktuálne informácie k organizácii ONJ nájdete na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/ONJ.alej 
[2. 12. 2020]
* Okresným CVČ sme preposlali zadania školského kola Pytagoriády P3 – P8. Aktuálne informácie k Pytagoriáde nájdete na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/PYT.alej
[1. 12. 2020]
*V mesiaci október sa uskutočnili online konferencie SOČ, za jednotlivé kraje. Na stránke ŠIOV sú zverejnené videá z online konferencií:
https://siov.sk/videogaleria/videogaleria-rok-2020/
[24. 11. 2020]
*Na stránkach Iuventy boli publikované Propozície k XXIII. ročníku OĽP (doplnené aj o organizáciu súťažných kôl pri dištančnej forme) a taktiež usmernenia k školským kolám a krajským kolám OĽP. Sledujte priebežne stránky Iuventy.
[13. 11. 2020]
*Na stránkach Iuventy bolo publikované dôležité usmernenie k domácim a školským kolám Matematickej olympiády, súvisiace s dištančnou výučbou.
[12. 11. 2020]
*Do sekcie SOČ sme doplnili Organizačné pokyny pre zabezpečnie 43. ročníka SOČ v BB kraji.
[30. 10. 2020]
*Na stránkach Iuventy bola publikovaná  dôležitá informácia  ohľadom organizácie predmetových olympiád v škol. roku 2020/2021.
[27. 10. 2020]
PDF
*Zverejňujeme novú ponuku workshopov, prednášok a ONLINE aktivít pre školy.
[13. 10. 2020]
banner-workshop-Myty a fakty-vacsi*Do sekcie ONLINE aktivít sme doplnili tri online workshopy na témy “mýtov a faktov”, “inklúzie” a “rozdielov generácií” (vhodný aj pre pedagógov).
[12. 10. 2020]
*Ponúkame online alebo mailové konzultácie k tvorbe plánu činnosti a aktivít pre žiacku školskú radu na školský rok 2020/2021 na stredných školách v našom kraji, prípadne zodpovedanie otázok, ktoré súvisia s činnosťou ŽŠR. V prípade záujmu napíšte mail na selecka@juniorbb.sk.
[12. 10. 2020]
*Aktualizované: V súvislosti s prerušením vyučovania na stredných školách a s pandemickými opatreniami sa obmedzuje činnosť CVČ – JUNIOR. Aktivity, ktoré je možné realizovať online, nájdete v našej ponuke a na stránke https://cvcjunior.sk/online-aktivity/
banner - Z kazdeho rozku trosku*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili náučno-zábavný kvíz, zameraný na všeobecný rozhľad.
[30. 09. 2020]
cropped-logo_horizontal.png*Naše centrum predstavuje svoje nové logo. Postupne uvidíte zmeny aj na našich webových stránkach.
[17. 09. 2020]
*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili vzdelávací kvíz o emocionálnej inteligencii.
[09. 09. 2020]
*Iuventa zverejnila nový termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží.
[03.09. 2020]
*Všetkým malým a veľkým žiakom, pedagógom, rodičom, spolupracovníkom a partnerským organizáciám CVČ – JUNIOR želáme úspešný školskéhý rok 2020/2021.
Tešíme sa na stretnutia na našich aktivitách.
Kolektív pracovníkov CVČ – JUNIOR.
[02.09. 2020]
*Ako dopadli naše denné tábory sa dozviete v článku Leto s JUNIOR – om...
Fotografie z táborov nájdete na našej
facebookovej stránke
[04.08. 2020]
AIDS-banner*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili kvíz o stále aktuálnej problematike HIV a AIDS.
[17. 06. 2020]
COVID-kviz2*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili ďalší kvíz, zameraný na prevenciu a osvetu COVID-19.
[04. 06. 2020]
olymp.kviz-banner1maly
*V sekcii
ONLINE aktivít  sme doplnili už tretí a štvrtý súťažný kvíz z oblasti športu a olympizmu.
[03. 06. 2020]
kviz-slovencina*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili kvíz “Slovenčina na slovíčko …” ktorý je ochutnávkou našej korešpondenčnej súťaže Slovenčinárik.
[01. 06. 2020]
* 28. mája  sme  úspešne  zrealizovali  hodnotiace  online-stretnutie “Dobrý príklad” s koordinátormi a členmi Žiackych školských rád. Viac informácií nájdete v článku.
[29. 05. 2020]
banner-kvíz-KZ*V sekcii ONLINE aktivít sme doplnili kvíz o zmene klímy Zeme  a jej možných riešeniach. Kvíz je doplnený tematickými videami v slovenčine a doplňujúcimi informáciami pre žiakov + možnosťou využitia pre učiteľov.
[30. 04. 2020]
*Našu ponuku online-aktivít pre stredoškolákov a inšpirácií pre pedagógov sme zhrnuli v novej sekcii ONLINE aktivity.
[29. 04. 2020]
banner-korona*Zverejňujeme kvíz o COVID-19, v ktorom si môžete otestovať svoje vedomosti o tomto ochorení a súvisiacej pandémii.
[06. 04. 2020]
* V sekcii Šport/CViČenie s JUNIORom zverejňujeme druhé inštruktážne video so zostavou zaujímavých a účinných cvičení.
[06. 04. 2020]
*CViČenia s JUNIORom
Spúšťame sériu videí s cvičeniami, ktoré môžete cvičiť aj u Vás doma. Prvé cvičenie tu.
[01. 04. 2020]