N O V I N K Y

* Zverejňujeme  výsledky  krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9.
[13. 04. 2018]
* Informácia o naplnených denných táboroch: 
2. a 3. DT  – “Táboroví smejkovia”  a “Z každého rožka troška” sú kapacitne naplnené. Prihlásiť sa môžete ako náhradníci.
[18. 04. 2018]
* Školenie pre členov ŽŠR – Osobnosť člena ŽŠR, ktoré sa uskutoční v Lučenci 24. – 25. apríla 2018 je kapacitne naplnené. Tešíme sa na stretnutie s účastníkmi.
[16. 04. 2018]
* Zverejňujeme výsledky krajského kola Geografickej olympiády kategórie_E  a  kategórie_F.  Prihlasovanie súťažiacich na celoštátne kolo prebieha do 25. apríla na http://www.olympiady.sk (v časti Geografická olympiáda / 46. ročník GO / Celoštátne kolá)
[13. 04. 2018]
* Dňa 26. apríla 2018 sa uskutoční krajské kolo 54. ročníka Chemickej olympiády kategórie D.
Pozvánka
Zoznam postupujúcich
[13. 04. 2018]
Dňa 5. apríla 2018 sa konalo krajské kolo 54. ročníka Chemickej olympiády kategórie B.
Výsledky
[09. 04. 2018]
* Čo sa deje v JUNIOR-e v mesiaci apríl 2018… pozri
[03. 04. 2018]
* Vážení rodičia, milé deti,
zverejňujeme ponuku letných denných táborov 2018.
Po výbere termínu vás prosíme vyplniť prihlášku – len I. časť, poslať ju mailom na adresu: selecka@juniorbb.sk
Následne vám bude pridelený variabilný symbol (VS) pre potreby platby, platbu je potrebné uhradiť do 10 dní po pridelení VS. V prípade, že je kapacita tábora naplnená, budete o tomto informovaní, a dieťa môže byť zaradené na miesto náhradníka. Informácie nájdete aj v sekcii Aktivity/Bežné aktivity/Detské tábory.
Nové: 2. DT  – Táboroví smejkovia je kapacitne naplnený. Prihlásiť sa môžete ako náhradníci.  
Ponuka DT 2018
Prihláška do DT 2018
Pokyny pre rodičov 2018
[03. 04. 2018]
Dňa 22. marca 2018 sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády.  Zverejňujeme výsledkové listiny pre kategórie C, D, E… pozri
[22. 03. 2018]
Dňa 21. marca 2018 sa konalo krajské kolo 52. ročníka Biologickej olympiády kategórie B.
Výsledky
[21. 03. 2018]
Dňa 20. marca 2018 sa konalo krajské kolo 52. ročníka Biologickej olympiády kategórie A.
Výsledky
[20. 03. 2018]
Dňa 13. marca 2018 sa konalo krajské kolo 52. ročníka Biologickej olympiády kategórie C.
Výsledky teoreticko-praktická časť
Výsledky projektová časť
[14. 3. 2018]
* KOREŠPONDENČNÝ KLUB FYZKUS
Upozorňujeme, že výsledky prvého kola FYZKUS sú zverejnené v sekcii
Fyzikálnej olympiády
[11. 01. 2018]
* IUVENTA zverejnila Termínovník POPS… stiahni
[19. 10. 2017]
* Iuventa zverejnila motivačný článok o troch dôvodoch, prečo je dobré zapojiť sa do predmetových olympiád
[18. 10. 2017]
 * Zverejňujeme ponuku workshopov a prednášok pre mládež na školský rok 2017/18. Aktualizovanú ponuku nájdete aj na adrese   w w w . v a s a m l a d e z . s k
[05. 09. 2017]